Zasady bezpieczeństwa

Szkolenia Akademii Hotelarza w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy o podjętych działaniach po stronie organizatorów Akademii Hotelarza.

Wszystkie szkolenia stacjonarne odbywają się z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania, tj. z dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów, zapewnieniem zwiększenia fizycznej odległości między uczestnikami; a także wskazaniem konkretnego miejsca przypisanym do danej osoby.

Sprzęty i powierzchnie w salach szkoleniowych dezynfekowane są na bieżąco, uczestnicy mają także zapewniony przez cały czas spotkania dostęp do środków dezynfekujących.

Każdy uczestnik spotkania zostaje także poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia / spotkania zakażenia koronawirusem:

    1. Jeśli uczestnik mieszka w hotelu/ obiekcie / pensjonacie, w którym odbywa się spotkanie / wydarzenie nastąpi czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie / event, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

    2. Ustalona zostanie lista osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie i miejscu na terenie spotkania, w których przebywał uczestnik/obsługa i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

    3. Powiadomiona zostanie właściwa stacja sanitarno-epidemiologicznaPolskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.

ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel.: +48 22 333 80 00
mail: biuro@pws-promedia.pl


Polityka prywatności

© 2020 by ProMedia
 
NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące nowych szkoleń Akademii Hotelarza, a także najważniejsze informacje dotyczące rynku hotelowego, zapisz się na bezpłatny newsletter.Back to Top